กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรม...

คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน... [อ่าน : 116 ครั้ง]

อบรมเชิงปฎิบัติการ ประกันคุณภา...

อบรมเชิงปฎิบัติการ ประกันคุณภาพออนไลน์ [อ่าน : 118 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขอ...

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาช... [อ่าน : 32 ครั้ง]

กิจกรรมนำเสนอแสดงผลงานสิ่งประด...

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร จัดดำเนินกิจกรรม นำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561... [อ่าน : 49 ครั้ง]

การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขอ...

การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร [อ่าน : 59 ครั้ง]

กิจกรรมนำเสนอแสดงผลงานสิ่งประด...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้จัดกิจกรรม นำเสนอแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศ... [อ่าน : 59 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด